Logo Alveus
Ecologische, ethische
en sociale uitvaarten
FR
Cédric Vanhorenbeke :

Alveus richt zich naar begeleiding van rouwende families en het verzorgen van ecologische uitvaarten

Alveus is ontstaan vanuit het idee om een "andere" benadering bij uitvaartverzorging te brengen: op een menselijker manier omgaan met rouwende families in die moeilijke periode van verlies en tevens het milieuvriendelijke aspect van een uitvaart respecteren.

Claudine De Coster stond aan de wieg van deze benadering en bood enige jaren geleden een dermate verschillend gamma kisten van dat men bij de gebruikelijke begrafenis-ondernemingen aantrof. Alveus verdeelde ruim drie jaar een uitgebreid gamma milieuvriendelijke kisten en urnen in de professionele uitvaartsector waarvan niet alleen de vorm maar ook de samenstelling verwondering en bijval bij het publiek afdwongen.

Sommige ondernemingen grepen op deze manier de kans om zich in de schijnwerpers te plaatsen, maar los van enige vorm van opportunisme, kunnen we alleen maar de publieke belangstelling voor onze alternatieve producten toejuichen.

Het beoogde doel van Alveus was op de eerste plaats niet een commercieel opzet zoals bij vele gangbare begrafenisondernemingen, maar een "andere", lees empathische benadering van een uitvaart.

Door de vele ontmoedigingen echter vanuit de Belgische uitvaartwereld leek deze andere aanpak van uitvaartverzorging een vroege dood gestorven, ware het niet dat ik, zelf een jonge, derde-generatie-begrafenisondernemer, er de schouders onderzette.

Het was duidelijk dat Alveus een koerswijziging diende te ondergaan en dat haar rol als toeleverancier niet de succesformule was om haar doel te bereiken. Het idee dat Alveus als een volwaardige vennootschap met sociaal doel haar eigen visie op uitvaartverzorging op de markt moest brengen was geboren. Of zoals Gandhi het verwoordde : "Wéés de verandering die je in de wereld wil zien".

Alveus werd omgevormd tot een "coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk", waarvan het sociale doel het verzorgen van respectvolle uitvaarten in de breedste zin is. Concreet houdt dit in dat onze vennootschap zich niet richt op zijn verrijking, maar op de begeleiding van nabestaanden, steeds met het meeste respect voor mens en milieu.

Dit respect voor mens en milieu dienen we globaal te interpreteren, want we durven ons niet milieubewust noemen, zonder de arbeiders die onze producten vervaardigden te respecteren, wie of waar ze ook zijn.

Of zonder een ethisch verantwoorde prijzenpolitiek te hanteren.

Uitvaartverzorging met respect voor mens en milieu is een ideologie waarin ecologie, empathie en eerlijke prijzen een uitgebalanceerd totaalconcept vormen. Dat en alleen dat is het doel van Alveus dat we elke dag nastreven en jaar na jaar zullen optimaliseren.

Mijn enige wens is een kentering in de uitvaartsector te brengen naar een meer milieubewuste en ethische aanpak.

Genegen groet,

Cédric Vanhorenbeke
Laatste nieuws corner
Cédric Vanhorenbeke :Cédric Vanhorenbeke :

Site in herbouwing


Cédric Vanhorenbeke :

Welkom bij ALVEUS - De andere uitvaart