Sociale uitvaarten, wat houdt dat in ?

Sociale uitvaarten dragen volgens ons positief bij tot een verbetering van het maatschappelijk bindweefsel. Op het eerste gezicht lijkt dit erg tegenstrijdig, misschien wel misplaatst, uitvaarten als een "sociaal" gegeven te interpreteren. Het gaat tenslotte om een traumatische ervaring, het verlies van een naaste, maar toch willen we er alles aan doen dit verlies zo empathisch mogelijk op te vangen en met het meeste respect voor het milieu.

Dit zijn geen holle slogans voor ons, maar de bedrijfsfilosofie van Alveus. In de volgende pagina's hopen we u te mogen overtuigen van ons oprecht engagement dat in grote lijnen zich tot doel stelt om u het volgende aan te bieden;

Ethische uitvaarten

Onze beroepsethiek bestaat eruit te handelen naar best vermogen zowel op menselijk als beroepsmatig vlak : op menselijk vlak bieden we de beste begeleiding aan en dit aan een eerlijke prijs, zonder kapsones. We hanteren een "faircost"-prijs die berekend is op een eerlijke winstmarge, zowel voor onze dienstverlening als producten, en in evenredigheid met de werkelijk gepresteerde diensten en gedane kosten; geen opgeklopte bestelbons of facturen, maar transparantie van onze prijzen. Verder in deze site willen we u ook bewust maken van de mogelijke valstrikken en hoe ze te ontwijken.

Ecologische uitvaarten

Het groene gedachtegoed is "in" om verkoopcijfers aan te zwengelen en de uitvaartsector ontsnapt daar bijgevolg niet aan. Voor ons gaat een ecologische uitvaart verder dan het verkopen van een ecologische lijkkist (en de milieuvriendelijke afkomst valt nog te verifiëren...). We stellen dan ook andere ecologische alternatieven voor, zoals lijkwaden en afbreekbare urnen, maar ook ons project voor een "lage-energie-funerarium" alsook andere projecten die we in partnership ondersteunen.

Lees meer over ecologische uitvaarten

Een democratische vennootschap

Alveus hanteert het democratisch grondbeginsel eigen aan een coöperatieve vennootschap : het zijn de medewerkers en haar klanten die aan het roer van de vennootschap staan. We gingen nog een stap verder dan dit coöperatief ideaal en voegden nog een sociaal oogmerk toe : dat om u uitvaarten aan te bieden waarbij ecologie, sociaal engagement en eerlijke prijzen voorop staan.